Golden Horn
       
     
Untitled-10.jpg
       
     
Untitled-22.jpg
       
     
Untitled-27.jpg
       
     
volkan51.jpg
       
     
volkan019-2.jpg
       
     
Untitled-20.jpg
       
     
Golden Horn
       
     
Golden Horn

The process of transformation brought along global changes in post-industrial societies. Significant changes are taking place in the process of urbanization in developing countries during this period of transition from industrial society to the information society with the globalization.

One of the worst examples of this change has been the coast of the Golden Horn rifled by urban transformation policies recently. The government capitalized Golden Horn's significant place in Istanbul . However, large masses of people could not benefit from the source of income this created, and the advantages it brought along.

The new Golden Horn Bridge deteriorating the silhouette of the city, restoration works carried out with the name of “renovation” in Suleymaniye, construction of new buildings in historical quarters such as Balat and Fener sequestered for the sake of transformation do not mean any thing other than the effort of making the city de-identified.

In order to create a visual inventory of the Golden Horn, I've been documenting urban transformation in the region since 2008. Two Close Communities, Two Distant Neighbours

History’s written pages correspond to life experiences while its blank pages correspond to things to come. In terms of Turkish – Armenian relationships, we face a common destiny, which has been lived for centuries and will live for centuriesto come.

Our ancestors filled their pages in the past somehow. The question is; how can we fill those blank pages today? Will we act as the ones who were responsible for the disaster experienced in the past, or will we fill those blank pages, convenient for modern human, by learning lessons from those mistakes?

This is the greatest liability we’ve ever faced. Those who avoid fulfilling that responsibility, in fact, are the ones who are not different from the people who were responsible for that disaster. We, who feel responsible, should never let them do it. We should write these pages and prevent them from doing it.

 

HALİÇ

20. yüzyılın başlarında sanayileşmenin getirdiği sosyo-ekonomik sorunlar ve yeniden yapılanma süreçleri tartışılırken, 21.yüzyılın başlarında sanayi sonrası toplumlardaki dönüşüm süreci ve buna paralel olarak gelişen küresel değişimler gündeme geldi.

Küreselleşmeyle birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçis süreci, sosyal ve ekonomik politikalarda olduğu gibi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kentleşme süreçlerinde de önemli değişikliklere neden oldu.

Sanayi sektörünün yerini hizmetler sektörüne bırakması, kentlerin sosyo-ekonomik yapısıyla birlikte arazi kullanış desenlerini de etkilemistir.

Bu süreç içinde uygulanan desantralizasyon politikaları ile kent merkezlerinden geri çekilen sanayi fonksiyonunun boşalttığı alanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu önem kazanmıştır.

Bu noktada ‘Kentsel Dönüşüm Kavramı’ kentsel planlamanın önemli bir enstürmanı olarak ön plana çıkmıştır. Çalışma kapsamında, sanayisizleşme süreci sonucunda kentsel kıyı alanlarında konumlanan atıl kalmış sanayi alanları, kentsel dönüşüm bağlamında irdelenmiş ve benzer özellik gösteren Haliç kıyısında konumlanan tersaneler bölgesi ve geri kalan alanlar bu kapsamda fotoğraflanmıştır.

*Bora Yerliyurt, Prof. Dr. Emre Aysu

http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/03-02-Megaron-194-205.pdf

 

 

Untitled-10.jpg
       
     
Untitled-22.jpg
       
     
Untitled-27.jpg
       
     
volkan51.jpg
       
     
volkan019-2.jpg
       
     
Untitled-20.jpg