Atlas and me... // Atlas ve ben...  Photo: Taylan Bağcı, Turunç 2014   

Atlas and me... // Atlas ve ben...
Photo: Taylan Bağcı, Turunç 2014

 

Fotoğraflarım, benim günlüklerim.
My photographs are my diary...
— volkan

Volkan Doğar '84

I was born in 1984 in Van. I began my photo career in 2001 as a guest student at Marmara University Faculty of Communication News Agency (MİHA). After the 3 years in the agency, I took portraits, architectural and travel photos for magazines such as Nokta, Cumhuriyet, Tempo, National Geographic, Travel Magazine, Vogue, New York Times, and Skylife. After working as a photo editor in Era İstanbul Magazine Group for 4 years, I resigned from my post in 2008. 

I’ve joined KODA Collective in 2012. I’m still working on my personal projects as a staff photographer of the agency.

I currently run the Basic Photography and Project Workshops at Galata Photography House and Atölye Pera (İstanbul). I also run the Portrait Photography workshop at Karanlık Oda Fotoğraf Merkezi (İzmir). 

I’ve founded Atölye Pera and Wedding Pera in 2013 to provide promotional photography service. We’ve launched Çok Çok Gallery in 2014 to provide an exhibition space for young photographers producing works in various disciplines of photography. 


1984 yılında Van'da doğdum. Fotoğrafa 2001 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı’nda (MİHA) misafir öğrenci olarak başladım. Ajansta geçirdiğim 3 yılın ardından Nokta, Cumhuriyet, Tempo, National Geographic, Travel Magazine, Vogue, Newyork Times, Skylife gibi yayınlara portre, mimari ve seyahat fotoğrafları çektim. 4 yıl Era İstanbul Dergi Grubu'nda fotoğraf editörü olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında ayrıldım ve serbest fotoğrafçı olarak çalışmalarıma devam ediyor. 

2012 yılında KODA Kollektif'e katıldım. Halen ajansın staff fotoğrafçısı olarak kişisel projelerim üzerinde çalışıyorum. 

Galata Fotoğrafhanesi ve Atölye Pera'da (İstanbul) Temel Fotoğraf ve Proje Atölye çalışmalarını yürütüyorum. Karanlık Oda Fotoğraf Merkezi’nde (İzmir) Portre Fotoğrafçılığı atölye çalışmasını sürdürüyorum. 

Atölye Pera ve Wedding Pera'yı 2013 yılında tanıtım fotoğrafçılığı hizmeti vermek üzere kurdum. Çok Çok Galeri'yi 2014 yılında fotoğrafın çeşitli disiplinlerinde iş üreten genç fotoğrafçılara sergileme alanı açmak üzere hayata geçirdik.  

Kitaplar / Books
2014 Moment (Koda Collective Publishing) Collective
2010 The Calender Istanbul – (Ada Publishing House)
2009 “One Day One Photo – Istanbul” (Ada Publishing House) 
2007 “Fearful Dove – Hrant Dink” (Hrant Dink Publishing House) Collective

Sergiler / Exhibitions
2014 Art At Coast For A Good Cause (Çok Çok Gallery - İstanbul) 
2013 Inception (Çok Çok Gallery -İstanbul, Collective)
2013 “Beyond Waiting… Stories from Turkey – Armenia Border” Europan Parliament Altiero Spinelli Building - Brussels, Belgium, Collective
2012 “Timeless” (Puerta Gallery – Istanbul)
2011 “Beyond Waiting… Stories from Turkey – Armenia Border – Photo Gallery Istanbul – Collective)
2011 “Beyond Waiting… Stories from Turkey – Armenia Border – Free Press Unlimited – Amsterdam – Collective)
2009 “One Day One Photo – Istanbul” (Nazım Hikmet Culture Center)
2007 “Fearful Dove – Hrank Dink” (Marmara University – Collective)
2005 “City Notes” (Marmara University – Collective)

Festivaller / Festivals
2012 “Beyond Waiting… Stories from Turkey – Armenia Border” Somnio Film Festival – Amsterdam Nederland Collective
2012 “Beyond Waiting… Stories from Turkey – Armenia Border” Documentarist – Istanbul Collective